MELLANKOMST / EN

Bronze Dog - ALL414ALL

De verktyg vi har för aktivism är föråldrade. Vi behöver nya. Bronze Dog lokaliserar några nya strategier och deras eventuella effektivitet.

Bronze Dog presenterar en online-resurs med QR-koder, tillgänglig på olika ställen i museet och i omgivningarna samt även bekvämt hemifrån. Verket är en del av ett större forskningsprojekt, som arbetar med korrespondens, samtal och enkäter för att samla in information.

I verket ALL414ALL fokuserar materialet på piratkopiering på internet, öppen källkod och tillgången till fri information som en form av aktivism.

www.bronze.dog/all414all.html