MELLANKOMST / EN

Cilla Berg

Berg tar museets samling av föremål som sin utgångspunkt: föremål bakom skyddande glas och utom räckhåll för taktila begär. Konstnären har gjort egna tolkningar av ett antal föremål och låtit dem anta formen av skulptur eller kostym. Besökare uppmanas till fysisk interaktion med skulpturerna genom att delta i en procession igenom byggnaden. Berg tar fasta på föremålens ofta mörka historier och uppmärksammar museet som en plats där historia formuleras.