MELLANKOMST / EN

Danielle Heath - Det här museet är en båt

Fyrar kategoriseras som skepp. Det här verket är en ljusinstallation inne i museet som omvandlar det till en fyr. Genom fyren transformeras museet och blir till en båt och uppfyller därmed byggnadens dröm. Installationen består av ett långsamt pulserande ljus som påminner om en våg som stiger och drar sig tillbaka. Ljuset intensifieras och sprider sig bland föremålen i museet. Ljuset lägger sig i rummet och på betraktarens hud, så att de badar i ljus. Verket anknyter till en tidigare serie verk där konstnären har använt sig av ljus för att frambringa haptiska reaktioner.