MELLANKOMST / EN

Hanna Romin - Extended Arm Drawings (Octopus)

I dialog med den åttaarmade bläckfisken visas ett verk som rör sig mellan djurens och människornas rike. Under utställningsperioden kommer en pågående aktion ske som lämnar mer och mer tecknade spår efter sig och bitvis kamouflerar bläckfiskutställningen. Genom återkommande observation och kommunikation med detta nyfikna djur och dess spektakulära yttre och inre egenskaper vill Romin närma sig och förstå djuret som individ. Genom lånade yttre attribut går hon in i rollen som en hybrid mellan bläckfisk och människa med en drivkraft att skapa nya sätt att experimentera med teckning som medium.