MELLANKOMST / EN

Johan Melander - En flytande historia

Vem har rätten till en historia? När övergår goda intentioner till en utnyttjande exponering av andras lidande? Valet att inte berätta kan bero på feghet men ibland också av respekt.

Det började med den norska ministern flytande i medelhavet, med utsträckta armar och ben i den stora skyddande orangea flytdräkten. Orange kontrasterat av ett klarblått hav. Bilden ger ett intryck av fridfullhet och lugn. Bildens nästan meditativa lugn måste anses vara raka motsatsen till vad den och själva handlingen ursprungligen ville förmedla.

Många har gjort sig roliga över den här bilden. Kanske ställde dock bilden av ett misslyckat politiskt publicitetsstunt egentligen ofrivilligt frågor om representation.