MELLANKOMST / EN

Laura Darbutaitė - Nya Sverige

Gobelängen med titeln Nya Sverige var ett samarbete mellan konstnärerna Bertil Damm och Barbro Nilsson för linjefartyget M/S Kungsholm 1928. Den har varit en del av museets utställning så länge de anställda kan minnas. Under de senaste åren har föremålet varit delvis dolt för besökarna. Textilens märkliga hängning väckte Darbutaitės intresse. Genom att följa dess historia fokuserar Darbutaitė på hängningen av gobelängen och omprövar presentationen av den för att betona hantverksskickligheten och den tysta historia detta föremål har.