MELLANKOMST / SE

Lucy Wilson

"Because they were listening to each other hard,
the room seemed small."

"För att de lyssnade noga på varandra,
verkade rummet litet."

"Fordi de lyttede hårdt til hinanden,
synes rummet småt."